meine Bikes ab 1972 

     1.  Honda 750      

  2.  Honda 750

  3. Honda EMC 830

  4. Yamaha FZR 1000

 

  5.   Yamaha YZF 750R

5. Yamaha YZF 750R       6. Suzuki GSX 1100     7. Kawaski ZRX 1100

   

 

Home